Valná hromada Teplárny Strakonice, a.s.

20.07.2016

Valná hromada Teplárny Strakonice, a.s. schválila změny v orgánech společnosti a výplatu dividendy

Na valné hromadě, konané dne 2. 6. 2016, došlo k následujícím změnám v orgánech společnosti:

Představenstvo:
Byla odvolána členka představenstva Ing. Marcela Vlčková.
Byl zvolen člen představenstva Ing. Pavel Kajtman.

Dozorčí rada:
Byli odvoláni členové dozorčí rady Josef Lukeš a Ing. Vladimír Šístek.
Byli zvoleni členové dozorčí rady Ing. Jan Filip a Mgr. Miloslav Tuháček.

Složení představenstva od 2. 6. 2016:
Předseda: Mgr. Břetislav Hrdlička
Členové: Ing. Pavel Kajtman
Ing. Pavel Mareš
Pavel Zach, Dis.
Ing. František Marek

Složení dozorčí rady od 2. 6. 2016:
Předseda: Josef Štrébl
Členové: Ing. Josef Moučka
Josef Zoch
Mgr. Jan Svoboda
Ing. Jan Filip
Mgr. Miloslav Tuháček

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2015 a způsobu výplaty dividendy za rok 2015. Dividenda byla schválena ve výši 5 Kč / zaknihovaný cenný papír.

Ing. Jana Divišová, telefon 383 318 215, e-mail: divisova@tst.cz

Tisková zpráva (ve formátu .pdf)