Vyjádření Teplárny Strakonice, a.s. k dotazům týkajícím se spadu sazí na území města dne 3. 12. 2016

08.12.2016

V říjnu letošního roku jsme řešili problémy s únikem sazí, které se objevily v ulicích
Bezděkovská, Dukelská a Na Ohradě. Tehdy jsme konstatovali, že pokud došlo k úniku
z provozu teplárny, šlo o jednorázové krátkodobé jevy způsobené možnou poruchou,
která se při běžném provozu kotlů neprojevuje. Abychom podobným situacím do
budoucna předešli, změnili jsme od 1. 11. 2016 konfiguraci provozovaného zařízení a
provedli další opatření, která by nevítanému jevu měla předejít.

Následně bylo třeba provést jednorázovou technickou manipulaci, která souvisela se
zajištěním provozních stavů a přípravou na zákonem požadované emisní měření. V
pátek 2. 12. 2016 ve večerních hodinách obsluha zařízení začala provádět naplánované
provozní manipulace, během kterých se uvolnilo malé množství sazí do okolí teplárny.
V daný okamžik nebylo v silách zaměstnanců teplárny tomuto jevu zcela zabránit ani
odhadnout následky.

Na situaci v ulicích Bezděkovská, Luční a Družstevní upozornili pracovníky teplárny
občané. Pracovníci teplárny provedli v sobotu 3. 12. 2016 v dopoledních hodinách
obhlídku města a identifikovali úzkou výseč, ve které byly saze patrné zejména na
osobních automobilech. Občanům, kteří kontaktovali pracovníky teplárny, byla
záležitost vysvětlena a bylo jim sděleno naše politování nad vzniklou situací.

Zaměstnanci Teplárny Strakonice, a.s. neberou znečištění okolí teplárny za
samozřejmost a vyvíjejí maximální snahu o zachování čistého prostředí ve Strakonicích,
což není při roční spotřebě paliva dosahující 100 000 tun snadné. Také technika, jejíž
datum výroby většinou sahá do minulého století, nám situaci neusnadňuje, i přes
veškerou péči, kterou jí věnujeme.

Všem spoluobčanům se za vzniklé potíže omlouváme.

Tisková zpráva ve formátu PDF ke stažení zde ↓

Tisková zpráva – Vyjádření Teplárny Strakonice, a.s. k dotazům týkajícím se spadu sazí na území města dne 3. 12. 2016 (ve formátu .pdf)