Vyjádření Teplárny Strakonice, a.s. k dotazům týkajícím se spadu sazí na území města.

01.11.2016

Zahájení topné sezóny s sebou každoročně přináší výrazné změny v provozu zařízení zajišťujících výrobu tepla. Tato situace nenastává jen v teplárně, ale i v částech města, kde jsou k vytápění používány lokální kotle na pevná paliva.

V minulých dnech se ve Strakonicích začaly objevovat drobné černé saze. Nejprve na menších plochách, později na větších. První informaci obdrželi pracovníci teplárny před několika dny, kdy se saze objevily v oblasti ulic Bezděkovská a Dukelská. Vzhledem k poměrně malému rozsahu spadu nebylo možné identifikovat, odkud znečištění pochází, protože v oblasti je několik domů vytápěných pevnými palivy. Stejná situace se o několik dní později opakovala a rozsah znečištění byl o něco větší. Teplárnu opět kontaktovali obyvatelé z ulic Dukelská a Na Ohradě. Pracovníci teplárny provedli obhlídku zasaženého území a konstatovali, že je možné, že došlo k lokálnímu úniku sazí z teplárny i přes to, že nebyla z komínů teplárny registrována zvýšená tmavost kouře ani nebyly viditelné úniky znečišťujících látek.

Teplárna Strakonice, a.s. se začala touto situací zabývat a hledá příčiny původu znečištění. Došlo-li k úniku z provozu teplárny, šlo o jednorázové krátkodobé jevy způsobené možnou poruchou, která se při běžném provozu kotlů neprojevuje. Abychom podobným situacím do budoucna předešli, měníme od 1. 11. 2016 konfiguraci provozovaného zařízení a situaci budeme i dále monitorovat.

V souvislosti s ochranou životního prostředí učinila teplárna v minulosti řadu velmi nákladných opatření a neustále do snižování emisí a omezování znečišťování investuje nemalé finanční prostředky v řádech desítek milionů korun ročně. Zároveň jsou plněny veškeré podmínky provozu dané integrovaným povolením včetně nákladného monitoringu emisí. Při všech měřeních provedených autorizovanými nezávislými společnostmi bylo zjištěno dodržení stanovených limitů.

Tisková zpráva ve formátu PDF ke stažení zde ↓

Tisková zpráva – Vyjádření Teplárny Strakonice, a.s. k dotazům týkajícím se spadu sazí na území města (ve formátu .pdf)