Vyjádření Teplárny Strakonice, a.s. (TST) k poškození VS Povážská 523 – reakce na článek zveřejněný ve Strakonickém deníku

29.05.2020

Tvrzení pana Němečka, že technici z TST záměrně poškodili jeho zařízení, jsou vyloženou fabulací, která zřejmě souvisí se soudním sporem, který s panem Němečkem vedeme. Naši technici havárii nezpůsobili. Lze totiž snadno doložit, že k přerušení dodávky tepla a teplé vody došlo již před příjezdem našich techniků. Pokud víme, tak někteří předsedové SVJ nejdříve kontaktovali přímo pana Němečka a žádali ho, aby závadu odstranil. Ten je však odkazoval na servisní techniky TST, jak sám uvedl i ve svém vyjádření pro Strakonický deník (https://strakonicky.denik.cz/…0200528.html).

Naši technici tedy dostali informaci o závadě v 18:43 a v 19:10 již přijeli na VS Povážská 523. Tam zjistili, že závada není na našem zařízení. Proto byl pan Němeček vyzván osobně k odstranění poruchy. Po návratu našich techniků do kanceláří TST byl znovu vyzván i písemně, a to v čase 22:48.

V průběhu našeho hledání příčin havárie ve výměníku pan Němeček oznámil na linku 158 (Policie ČR), že naši technici jsou ve výměníku, který patří jemu. Policie se na místo dostavila ve 21:35, kde monitorovala situaci. Následně se potvrdilo, že naši technici mají právo k přístupu do VS. V rámci diskuze s policií pan Němeček přiznal, že závada není na zařízení TST, ale na jeho zařízení. Následně pan Němeček potvrdil, že závadu na svém zařízení odstraní, a proto naši technici uvedené místo po dohodě s PČR opustili.

Pan Němeček nám druhý den poslal datovou schránkou zprávu (podání v 11.26:19, schránka byla vyzvednuta v 11:54:59), že do 12:00 máme poslat objednávku na odstranění závady. Pokud pominu limitovaný časový úsek pro naši odpověď, který nebylo technicky možné ani dodržet, tak mimo jiné pravděpodobně zapomněl, že ho naši technici písemně vyzvali k odstranění závady již noc předtím.

V tomto okamžiku lze jen konstatovat, že došlo k ohrožení dodávek tepelné energie obyvatelům našeho města. Nelze přitom vyloučit, že se jednalo o záměrné poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení nebo jiné obecné ohrožení. V takovém případě bychom zvážili podání trestního oznámení, které může samozřejmě podat i kterýkoliv občan, kterého přerušení dodávek tepelné energie postihlo. V každém případě je jasné, že na naší straně k poruše ani pochybení nedošlo a věříme, že se podobná situace nebude již opakovat. Dokud však bude pan Němeček využívat toho, že jeho společnost kdysi spekulativně nakoupila výměníkové stanice bývalé ČZ, nemůžeme nést odpovědnost za takové výpadky. Pan Němeček si totiž z těchto výměníkových stanic udělal zlatý důl a z občanů města rukojmí.

Ve spolupráci s městem proto TST připravuje projekt, který zajistí občanům Strakonic přímé dodávky tepla, bez závislosti na těchto výměníkových stanicích. K realizaci tohoto projektu však musíme mít uzavřené smlouvy s dotčenými SVJ. Osobně jsem několikrát tuto situaci vysvětloval předsedům SVJ a žádal je o jasné stanovisko. Bylo by dobré, aby si majitelé bytů uvědomili, že v případě dodávek tepla přes výměníkové stanice společnosti Paltop nebo Energo – tedy přes překupníka – bude tento překupník k ceně našeho tepla přidávat další částky tak, aby dosáhl zisku. Takže konečná cena nebude odpovídat cenové politice TST, která je kontrolovaná městem, ale bude odpovídat zájmům „podnikatele“.

V případě, že budete mít jakékoliv otázky k uvedené věci, mě prosím kontaktujte.

S pozdravem

Pavel Hřídel
Předseda představenstva TST a.s.
mobil:+420 602 602 072
tel:+420 383 318 215
fax:+420 383 324 651
e-mail: hridel@tst.cz
Teplárna Strakonice,a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice,
Czech Republic, www.tst.cz