X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Vyjádření TST a.s. k rezignaci členů dozorčí rady na funkce

22.03.2019

Odstoupení členů dozorčí rady bylo bez udání důvodů a v době k odstoupení zcela nevhodnou. Jak je uvedeno ve zprávě pro akcionáře, společnost se momentálně potýká s ekonomickými problémy a díky nesprávně nastavené cenové politice, kterou prosazoval na konci roku 2018 tehdejší generální ředitel, společnost čelí také silné veřejné kritice.

V současné době se představenstvo TST a.s. snaží zlepšit ekonomickou situaci i mediální obraz na veřejnosti a není tedy zájmem TST a.s., aby vznikla další nestabilita v orgánech společnosti.

Z uvedených důvodů vyzve představenstvo pana Štrébla a Ing. Moučku ke zpětvzetí rezignace a setrvání na pozici členů DR. V situaci, ve které se aktuálně TST nachází, je naopak nezbytně nutné, aby orgány společnosti fungovaly a pracovaly s vysokým nasazením tak, abychom zabránili dalšímu prohlubování nestability společnosti a tím i jejího následného poškozování. Je zde totiž oprávněná obava, že jejich odstoupení by znamenalo uznání takové kritiky, které v současné době již neodpovídá realitě.

Odstoupení z funkce Mgr. Tuháčka naopak představenstvo vítá a to mimo jiné i z důvodů uvedených ve zprávě představenstva pro akcionáře společnosti.