Vyjádření TST a.s. k rezignaci členů dozorčí rady na funkce

22.03.2019

Odstoupení členů dozorčí rady bylo bez udání důvodů a v době k odstoupení zcela nevhodnou. Jak je uvedeno ve zprávě pro akcionáře, společnost se momentálně potýká s ekonomickými problémy a díky nesprávně nastavené cenové politice, kterou prosazoval na konci roku 2018 tehdejší generální ředitel, společnost čelí také silné veřejné kritice.

V současné době se představenstvo TST a.s. snaží zlepšit ekonomickou situaci i mediální obraz na veřejnosti a není tedy zájmem TST a.s., aby vznikla další nestabilita v orgánech společnosti.

Z uvedených důvodů vyzve představenstvo pana Štrébla a Ing. Moučku ke zpětvzetí rezignace a setrvání na pozici členů DR. V situaci, ve které se aktuálně TST nachází, je naopak nezbytně nutné, aby orgány společnosti fungovaly a pracovaly s vysokým nasazením tak, abychom zabránili dalšímu prohlubování nestability společnosti a tím i jejího následného poškozování. Je zde totiž oprávněná obava, že jejich odstoupení by znamenalo uznání takové kritiky, které v současné době již neodpovídá realitě.

Odstoupení z funkce Mgr. Tuháčka naopak představenstvo vítá a to mimo jiné i z důvodů uvedených ve zprávě představenstva pro akcionáře společnosti.