Vysvětlení TST, a.s. k předání licence v lokalitě Povážská 523

16.12.2021

Vzhledem ke zveřejněným a zmateným vyjádření pana Němečka vydala společnost Teplárna Strakonice, a.s. doplňující vysvětlení k celé situaci.
Cílem je tedy objasnit záměrně zavádějící informace, které mohou negativně ovlivnit koncové zákazníky.

Vysvětlení TST, a.s. k předání licence v lokalitě Povážská 523