Zahájení topné sezóny

27.09.2023

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje, že topná sezóna bude zahájena po poklesu venkovních teplot, zřejmě v průběhu prvního říjnového týdne.

Pravidla pro vytápění upravuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. Podle této vyhlášky topná sezóna (neboli otopné období) začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.

*Reálný termín, kdy se začíná topit, ale závisí ještě na teplotní podmínce. Dodávky tepla se spouštějí ve chvíli, kdy v dané lokalitě poklesne průměrná denní teplota pod 13 °C po dva po sobě jdoucí dny a ani v následující den se neočekává oteplení.

Jak se vypočítá průměrná denní teplota pro začátek topné sezóny?
Ukazatel průměrné denní teploty venkovního vzduchu se stanovuje jako čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch. Měření se provádí v 7:00, ve 14:00 a ve 21:00, přičemž teplota naměřená ve 21:00 se započítá dvakrát.*

Bližší informace Vám poskytne Ing. Jan Košťál, hlavní inženýr rozvodů tepla, tel: 720 372 080, e-mail: kostal@tst.cz.