Zahájení vytápění, podzim 2017

12.09.2017

Podmínky pro zahájení resp. ukončení dodávek tepelné energie (zahájení resp. ukončení vytápění)

Kdy se začíná resp. přestává topit?

Vyhláška č. 194/2007 Sb. stanoví tzv. otopné období, které začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.

Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C, a to ve 2 po sobě následujících dnech, přičemž podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.

K omezení vytápění dojde v případě, že teplota stoupne nad +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 °C se vytápění obnoví.

Jak se stanoví průměrná denní teplota?

Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát.

Ing. Miloš Hynek, telefon: 606 569 947, e-mail: hynek@tst.cz

Tisková zpráva – Topná sezóna (ve formátu .pdf)