Zápis z jednání mezi TST a SVJ Povážská

07.01.2020

Dne 11. 12. 2019 proběhlo setkaní TST se zástupci SVJ, kteří odebírají teplo přes výměníkovou stanici Povážská 523.

Zápis z jednání mezi TST a SVJ Povážská