Závazný postup při kalkulaci ceny tepelné energie

28.11.2022

Vzhledem k narůstajícím dotazům od vás, našich odběratelů, bychom vám chtěli objasnit jakým způsobem Teplárna Strakonice, a.s. kalkuluje cenu tepelné energie. Určování ceny tepelné energie nám nařizuje Energetický regulační úřad (ERÚ).

Na začátku roku vždy vyhlašujeme ceník tepelné energie. Kalkulace předběžné ceny tepelné energie zahrnuje pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk pro předpokládané množství tepelné energie pro daný kalendářní rok. Dodavatel tepelné energie po skončení daného kalendářního roku kalkuluje výslednou cenu tepelné energie. Kalkulace výsledné ceny tepelné energie zahrnuje pouze skutečně vynaložené ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a skutečné množství dodané tepelné energie za ukončený kalendářní rok.

Z důvodu neúměrného růstu ceny biomasy a uhlí, paliv, které spalujeme pro výrobu tepelné energie, musíme uplatnit institut „třinácté faktury“ a v průběhu měsíce února, kdy už budeme mít zpracovanou výslednou cenu tepelné energie, vám zašleme Vyúčtování dle výsledné ceny za období: 1.1.2022 – 31.12.2022.

V minulosti se Teplárna Strakonice, a.s. vždy snažila vyrovnat s náklady na výrobu tepelné energie a výsledná cena se obvykle rovnala předběžné ceně. Bohužel v letošním roce jsou náklady na palivo tak vysoké, že vás musíme předem upozornit na to, že výsledná cena a následné zúčtování kalendářního roku 2022 bude o cca 30 % vyšší.

Dále uvádíme odkaz na webové stránky ERÚ s často kladenými otázkami.
https://www.eru.cz/…adene-dotazy