Zveřejnění zápisu z valné hromady

02.08.2023

Do uzavřené sekce „Pro akcionáře – chráněno heslem“ byl umístěn Zápis z valné hromady konané dne 29. 6. 2023 včetně příloh.

Valná hromada schválila nucený přechod účastnických cenných papírů společnosti Teplárna Strakonice, a.s. na hlavního akcionáře. Představenstvo společnosti neprodleně po konání valné hromady přesně dle § 384 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) zajistilo zápis usnesení o nuceném přechodu účastnických cenných papírů TST do obchodního rejstříku a podalo příkaz k zápisu změn v evidenci zaknihovaných cenných papírů ve smyslu § 386 ZOK. Dne 31. 7. 2023 uplynula zákonná lhůta, po které se stalo jediným akcionářem společnosti Město Strakonice. S ohledem na tuto skutečnost vyprší platnost hesla pro přístup do sekce „Pro akcionáře – chráněno heslem“ ke dni 1. 9. 2023.