O společnosti

Orgány společnosti

Složení představenstva

Předseda:     Ing. Pavel Bulant
Členové:     Ing. Terezie Houdková
      Ing. Rudolf Oberfalcer

Složení dozorčí rady

Předseda:     Mgr. Roman Kyral
Členové:     František Christelbauer
      Mgr. Břetislav Hrdlička
      Ing. Pavel Mareš
      Pavel Zach, DiS.
      Josef Zádamský