X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

O společnosti

Orgány společnosti

Složení představenstva

Předseda:     Ing. Pavel Hřídel
Členové:     Ing. Terezie Houdková
      Ing. Rudolf Oberfalcer

Složení dozorčí rady

Předseda:     Mgr. Roman Kyral
Členové:     František Christelbauer
      Mgr. Břetislav Hrdlička
      Ing. Pavel Mareš
      Pavel Zach, DiS.
      Josef Zádamský