Orgány společnosti

Složení představenstva

Předsedkyně:     Ing. Jana Králíková
Členové:     Ing. Rudolf Oberfalcer
      Ing. Bc. Roman Plíva

Složení dozorčí rady

Předseda:     JUDr. Stanislav Vachta, LL.M.
Členové:     Ing. Libor Volf
      Pavel Zach, DiS.
      Josef Zádamský