Orgány společnosti

Složení představenstva

Předseda:     Ing. Pavel Bulant
Členové:     Ing. Jana Králíková
      Ing. Rudolf Oberfalcer

Složení dozorčí rady

Předseda:     Mgr. Roman Kyral
Členové:     František Christelbauer
      Ing. Libor Volf
      JUDr. Jindřich Kotrch
      Pavel Zach, DiS.
      Josef Zádamský
      Mgr. Pavel Matoušek, MBA