O společnosti

Orgány společnosti

Složení představenstva

Předseda:     Ing. Pavel Hřídel
Členové:     Mgr. Břetislav Hrdlička
      Ing. Pavel Mareš
      Pavel Zach, DiS.
      Ing. Tomáš Přibyl

Složení dozorčí rady

Členové:     Ing. Jan Filip
      Josef Zoch
      Mgr. Jan Svoboda