O společnosti

Orgány společnosti

Složení představenstva

Předseda:     Ing. Pavel Hřídel
Členové:     Mgr. Břetislav Hrdlička
      Ing. Pavel Mareš
      Pavel Zach, DiS.
      Ing. Tomáš Přibyl

Složení dozorčí rady

Předseda:     Josef Štrébl
Členové:     Ing. Josef Moučka
      Josef Zoch
      Mgr. Jan Svoboda
      Ing. Jan Filip
      Mgr. Miloslav Tuháček