Produkty a služby

Poradenské služby

Bezplatné poradenství v oblasti řešení provozních problému.

Bližší informace:
Ing. Miloš Hynek, hlavní inženýr rozvodů tepla, tel: 383 318 283, mobil 606 569 947, e-mail: hynek@tst.cz
Miloslav Šroub, provoz a údržba sítí, tel: 383 318 325, mobil: 724 309 303