Pro zákazníka

Postup připojení

1)     Projednání podmínek trasy přípojky a podmínek výstavby přípojky.
2)     Zajištění písemné žádosti od budoucího odběratele a písemná odpověď od TST.
3)     Ověření majitelů pozemků a stavebních objektů po kterých je navržena výstavba přípojky.
4)     Vypracování návrhu stavby a finanční ocení výstavby přípojky od páteřního rozvodu až do určeného objektu.
5)     Projednání cenové nabídky s budoucím odběratelem.
6)     Po odsouhlasení cenové nabídky se vypracuje návrh smlouvy se stanovením všech podmínek výstavby a stanovení finančního podílu budoucího odběratele na výstavbě přípojky. Podpis smlouvy od budoucího odběratele.
7)     Vyúčtování zálohy podílu odběratele na výstavbě přípojky.
8)     Vyřízení stavebního povolení na výstavbu přípojky. V případě, že se jedná o novostavbu, je stavební povolení vzato pod výstavbu objektu. V případě, že se jedná o přípojku do užívaného objektu, vyřizuje TST samostatně.
9)     Výstavba vlastní přípojky, zaměření skutečného stavu uložení přípojky, kolaudace díla a předání místa přípojky s písemným zápisem.
10)     Na základě požádání odběratele tepla, je sepsána smlouva na odběr a namontuje se zařízení na měření odebraného tepla. Zajišťuje TST.
11)     Vyúčtování další části finančního podílu odběratele na výstavbě přípojky.