O společnosti

Pro akcionáře

Pozvánka na 1. Teplárenský ples

Vstupenky 250 Kč/ks jsou k dispozici v sekretariátu Teplárny Strakonice, a.s. u slečny Kateřiny Schwarzové, tel.: 383 318 221, pondělí-pátek od 7.00 do 15.00 hod.

Obrázek

Valná hromada 2020


Pozvánka na valnou hromadu 19. 2. 2020 (zveřejněno 16. 1. 2020)

Průběžná informace představenstva akcionářům společnosti Teplárna Strakonice, a.s. (29. 10. 2019)


Průběžná informace představenstva akcionářům společnosti Teplárna Strakonice, a.s. (zveřejněno 1. 11. 2019)

Náhradní valná hromada 2019


Odpovědi na dotazy z náhradní valné hromady

Zápis z jednání valné hromady

Pozvánka na náhradní valnou hromadu 4. 9. 2019 (zveřejněno 15. 8. 2019)

Požadavek akcionáře na kandidaturu do dozorčí rady (zveřejněno 18. 8. 2019)

Valná hromada 2019


Pozvánka na valnou hromadu 31. 7. 2019 (zveřejněno 1. 7. 2019)

Řádná účetní závěrka k 31.12.2018 (zveřejněno 1. 7. 2019)

Zpráva auditora 2018 (zveřejněno 1. 7. 2019)

Zpráva o podnikatelské činnosti 2018 (zveřejněno 1. 7. 2019)

Zpráva o vztazích 2018 (zveřejněno 1. 7. 2019)


Průběžná informace představenstva akcionářům společnosti Teplárna Strakonice, a.s. (31. 5. 2019)


Průběžná informace představenstva akcionářům společnosti Teplárna Strakonice, a.s. (zveřejněno 3. 6. 2019)

Průběžná informace představenstva akcionářům společnosti Teplárna Strakonice, a.s. (22. 3. 2019)


Průběžná informace představenstva akcionářům společnosti Teplárna Strakonice, a.s. (zveřejněno 22. 3. 2019)

Valná hromada 2018


Pozvánka na valnou hromadu 30.5.2018 (zveřejněno 29.4.2018)

Řádná účetní závěrka k 31.12.2017 (zveřejněno 29.4.2018)

Zpráva auditora 2017 (zveřejněno 29.4.2018)

Zpráva o podnikatelské činnosti 2017 (zveřejněno 29.4.2018)

Zpráva o vztazích 2017 (zveřejněno 29.4.2018)

Informace k řádné valné hromadě 2018 (zveřejněno 11.4.2018)

Valná hromada 2017


Oznámení o výplatě dividendy za rok 2016 (zveřejněno 25.7.2017)

Pozvánka na valnou hromadu 30.5.2017 (zveřejněno 27.4.2017)

Řádná účetní závěrka k 31.12.2016 (zveřejněno 27.4.2017)

Zpráva auditora 2016 (zveřejněno 27.4.2017)

Zpráva o podnikatelské činnosti 2016 (zveřejněno 27.4.2017)

Zpráva o vztazích 2016 (zveřejněno 27.4.2017)

Informace k řádné valné hromadě 2017 (zveřejněno 18.4.2017)

Valná hromada 2016


Oznámení o výplatě dividendy za rok 2015 (zveřejněno 5.8.2016)

Pozvánka na valnou hromadu 2.6.2016 (zveřejněno 29.4.2016)

Řádná účetní závěrka k 31.12.2015 (zveřejněno 29.4.2016)

Zpráva auditora (zveřejněno 29.4.2016)

Zpráva o podnikatelské činnosti 2015 (zveřejněno 29.4.2016)

Zpráva o vztazích 2015 (zveřejněno 29.4.2016)

Stanovy společnosti


Stanovy TST schv.29.5.2014


Valná hromada 2015


Zápis z valné hromady 21.4.2015 (zveřejněno 6.5.2015)

Pozvánka na valnou hromadu 21.4.2015 (zveřejněno 19.3.2015)

Řádná účetní závěrka 2014 (zveřejněno 19.3.2015)

Výrok auditora (zveřejněno 19.3.2015)

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 (zveřejněno 19.3.2015)

Zpráva o vztazích 2014 (zveřejněno 19.3.2015)

Druhá informace o přípravě valné hromady a výzva akcionářům (zveřejněno 10. 2. 2015)

Informace o přípravě valné hromady a výzva akcionářům (zveřejněno 12.1.2015)

Sdělení představenstva

Valná hromada 29.5.2014


Zápis z valné hromady 29.5.2014

NZ 110 2014 – TEPLÁRNA 2014 – ŘVH o změně podoby akcií a o změně stanov

Pozvánka na valnou hromadu 29.5.2014

Informace k přeměně akcií


Veřejná dražba


Protokol o dražbě (vybrané údaje) (zveřejněno 28.4.2015)

Dražební vyhláška (zveřejněno 19.2.2015)

Oznámení dražebníka (zveřejněno 19.2.2015)

Oznámení představenstva o konání veřejné dražby (zveřejněno 13.2.2015)


Přeměna akcií


Přeměna akcií 2014 – stav k 31.12.2014

Prohlášení akcií za neplatné

Oznámení rozhodnutí o přeměně akcií

Pokyny pro akcionáře k přeměně akcií

Formulář pro sděl.maj.č.účtu

Dodatečná lhůta pro odevzdání akcií

Prodej neodevzdaných akcií – veřejná dražba