O společnosti

Pro akcionáře

Valná hromada 2018


Pozvánka na valnou hromadu 30.5.2018 (zveřejněno 29.4.2018)

Řádná účetní závěrka k 31.12.2017 (zveřejněno 29.4.2018)

Zpráva auditora 2017 (zveřejněno 29.4.2018)

Zpráva o podnikatelské činnosti 2017 (zveřejněno 29.4.2018)

Zpráva o vztazích 2017 (zveřejněno 29.4.2018)

Informace k řádné valné hromadě 2018 (zveřejněno 11.4.2018)

Valná hromada 2017


Oznámení o výplatě dividendy za rok 2016 (zveřejněno 25.7.2017)

Pozvánka na valnou hromadu 30.5.2017 (zveřejněno 27.4.2017)

Řádná účetní závěrka k 31.12.2016 (zveřejněno 27.4.2017)

Zpráva auditora 2016 (zveřejněno 27.4.2017)

Zpráva o podnikatelské činnosti 2016 (zveřejněno 27.4.2017)

Zpráva o vztazích 2016 (zveřejněno 27.4.2017)

Informace k řádné valné hromadě 2017 (zveřejněno 18.4.2017)

Valná hromada 2016


Oznámení o výplatě dividendy za rok 2015 (zveřejněno 5.8.2016)

Pozvánka na valnou hromadu 2.6.2016 (zveřejněno 29.4.2016)

Řádná účetní závěrka k 31.12.2015 (zveřejněno 29.4.2016)

Zpráva auditora (zveřejněno 29.4.2016)

Zpráva o podnikatelské činnosti 2015 (zveřejněno 29.4.2016)

Zpráva o vztazích 2015 (zveřejněno 29.4.2016)

Stanovy společnosti


Stanovy TST schv.29.5.2014


Valná hromada 2015


Zápis z valné hromady 21.4.2015 (zveřejněno 6.5.2015)

Pozvánka na valnou hromadu 21.4.2015 (zveřejněno 19.3.2015)

Řádná účetní závěrka 2014 (zveřejněno 19.3.2015)

Výrok auditora (zveřejněno 19.3.2015)

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 (zveřejněno 19.3.2015)

Zpráva o vztazích 2014 (zveřejněno 19.3.2015)

Druhá informace o přípravě valné hromady a výzva akcionářům (zveřejněno 10. 2. 2015)

Informace o přípravě valné hromady a výzva akcionářům (zveřejněno 12.1.2015)

Sdělení představenstva

Valná hromada 29.5.2014


Zápis z valné hromady 29.5.2014

NZ 110 2014 – TEPLÁRNA 2014 – ŘVH o změně podoby akcií a o změně stanov

Pozvánka na valnou hromadu 29.5.2014

Informace k přeměně akcií


Veřejná dražba


Protokol o dražbě (vybrané údaje) (zveřejněno 28.4.2015)

Dražební vyhláška (zveřejněno 19.2.2015)

Oznámení dražebníka (zveřejněno 19.2.2015)

Oznámení představenstva o konání veřejné dražby (zveřejněno 13.2.2015)


Přeměna akcií


Přeměna akcií 2014 – stav k 31.12.2014

Prohlášení akcií za neplatné

Oznámení rozhodnutí o přeměně akcií

Pokyny pro akcionáře k přeměně akcií

Formulář pro sděl.maj.č.účtu

Dodatečná lhůta pro odevzdání akcií

Prodej neodevzdaných akcií – veřejná dražba