X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Produkty a služby

Prodej demineralizované vody a kondenzátu

Prodej do vlastních obalů, nebo cisteren.

  • Cena demineralizované vody:

při odběru do 500 l včetně 6,20 Kč/l včetně DPH
při odběru nad 500 l 0,62 Kč/l včetně DPH

  • Cena demineralizované vody od 1. 1. 2021

při odběru do 500 l včetně 6,20 Kč/l včetně DPH
při odběru nad 500 l 0,62 Kč/l včetně DPH


  • Cena teplého kondenzátu: 282,32 Kč/t + 15 % DPH
  • Cena teplého kondenzátu od 1. 1. 2021: 291,64 Kč/t + 15 % DPH