O společnosti

Vize společnosti

Vize definuje směr, kterým se společnost svou činností profiluje. Vizí společnosti Teplárna Strakonice, a.s. je:

Být stabilním a bezpečným dodavatelem tepelné energie v regionu města Strakonice a současně být spolehlivým partnerem v oblasti dodávky elektrické energie.

Strategické cíle

V souladu s vizí jsou určeny Strategické cíle společnosti. Strategie společnosti tj. cesta k naplnění cílů společnosti Teplárna Strakonice, a. s. je realizována prostřednictvím vyváženého systému řízení Balanced Scorecard. Tato metodika umožňuje definovat cíle podniku v souladu se čtyřmi strategickými perspektivami v oblasti finančních výsledků, v oblasti poskytování služeb zákazníkům, fungování interních procesů a zajištění potřebných zdrojů a znalostí. Jednotlivé perspektivy umožňují stanovit rovnováhu mezi dlouhodobými a krátkodobými cíli a stejně tak vzájemné propojení perspektiv vytváří vyvážený obraz výkonnosti podniku využitím finančních i nefinančních měřítek.
Splnění strategických cílů podporují konkrétní akce, projekty nebo dílčí cíle směřující ke zvyšování výkonnosti procesů.

Z níže definovaných cílů vyplývá, že pro společnost je prioritou spokojený zákazník, bezpečné a spolehlivé dodávky tepelné a elektrické energie, šetrný přístup k životnímu prostředí, finanční stabilita a podpora rozvoje znalostního potenciálu zaměstnanců a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  • dosahovat dlouhodobou profitabilitu
  • být konkurenceschopným dodavatelem komplexních služeb v oblasti tepelné energie
  • být spolehlivým dodavatelem silové elektřiny a regulovaného výkonu
  • zlepšovat environmentální profil společnosti
  • zajišťovat bezpečnost a spolehlivost technologického zařízení
  • zlepšovat řízení lidských zdrojů a rozvoj zaměstnanců
  • dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci