X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

O společnosti

Strategie společnosti

Pro společnost je prioritou spokojený zákazník, bezpečné a spolehlivé dodávky tepelné a elektrické energie, šetrný přístup k životnímu prostředí, finanční stabilita, podpora rozvoje znalostního potenciálu zaměstnanců a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vize společnosti

Být vysoce efektivním dodavatelem tepla a elektrické energie a vyrábět s využitím moderních ekologických technologií.

V souladu s vizí má společnost určeny Strategické cíle.

Strategické cíle

  • soustředit se na dlouhodobě udržitelnou ziskovost společnosti
  • být konkurenceschopným dodavatelem komplexních služeb v oblasti tepelné energie
  • být spolehlivým dodavatelem silové elektřiny a regulovaného výkonu s akcentem na maximálně ekologickou výrobu v kogeneraci a s využitím OZE
  • zlepšovat environmentální profil společnosti
  • zajišťovat bezpečnost a spolehlivost technologického zařízení
  • zlepšovat řízení lidských zdrojů a rozvoj zaměstnanců
  • dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Plnění strategických cílů podporují konkrétní akce, projekty a dílčí cíle směřující ke zvyšování výkonnosti procesů.