Strategie společnosti

Pro společnost je prioritou spokojený zákazník, bezpečné a spolehlivé dodávky tepelné a elektrické energie, šetrný přístup k životnímu prostředí, finanční stabilita, podpora rozvoje znalostního potenciálu zaměstnanců a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vize společnosti

Být vysoce efektivním dodavatelem tepla a elektrické energie a vyrábět s využitím moderních ekologických technologií.

V souladu s vizí má společnost určeny Strategické cíle.

Strategické cíle

  • soustředit se na dlouhodobě udržitelnou ziskovost společnosti
  • být konkurenceschopným dodavatelem komplexních služeb v oblasti tepelné energie
  • být spolehlivým dodavatelem silové elektřiny a regulovaného výkonu s akcentem na maximálně ekologickou výrobu v kogeneraci a s využitím OZE
  • zlepšovat environmentální profil společnosti
  • zajišťovat bezpečnost a spolehlivost technologického zařízení
  • zlepšovat řízení lidských zdrojů a rozvoj zaměstnanců
  • dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Plnění strategických cílů podporují konkrétní akce, projekty a dílčí cíle směřující ke zvyšování výkonnosti procesů.