Výroba tepla a elektřiny

Technologické schéma

Obrázek