Produkty a služby

Termografie a dron

Termografie

Tento pojem značí zobrazovací metodu, jež umožňuje analyzovat a graficky znázornit teplotu na povrchu sledovaného objektu. 
Termogram se nazývá snímek pořízený infračervenou kamerou, někdy též označován jako termovizní snímek. Pro jeho zobrazení je užíváno standardních palet (duha, stupně šedi, železo). Radiometrické termogramy umožňují vypočítat teplotu povrchu tělesa s možností upravení základních parametrů (emisivita, zdánlivá odražená teplota, …).

Obrázek
Tepelné úniky lze zjistit na i těžko dostupných místech

Měření termokamerou podléhá normě ČSN-EN 13187 a měl by ho provádět školený odborník, který ví, jak správně objekt nasnímat, výsledné snímky posoudit a adekvátně zpracovat pomocí speciálního softwaru. Výsledkem celého měření je pak zpracovaný Protokol o termografickém měření.

Obrázek
Dron je velice stabilní i při nepříznivých povětrnostních podmínkách

Termokamera a dron

Naše společnost disponuje profesionální termokamerou Workswell Wiris 640 s velkým rozlišením 640 x 512 bodů, teplotním rozsahem –40 °C až +550 °C a teplotní citlivostí 0,05 °C. Ve srovnání s běžně používanými kamerami s rozlišením kolem 100 až 200 bodů, je naše kamera přesnější a zobrazené detaily měření odpovídají více skutečnosti. Touto kamerou lze i pořizovat termografický video záznam.

Obrázek
Dron Matrice 600 lze použít s kamerou ve 4K rozlišení i speciální termokamerou

K měření těžko přístupných míst, hlavně ve výškách (vyšší patra budov, komíny, střechy domů a budov, hledání úniků tepla v zemi, …) máme k dispozici profesionální dron Matrice 600. Tento dron je velice stabilní i za zhoršených povětrnostních podmínek a pracovní doba na jedno nabití se blíží 30 minutám. Pro pořízení opravdu ostrých snímků je kamera upevněna na profesionálním stabilizačním zařízení Ronim, které využívají i filmové štáby pro natáčení filmů nebo reklam.
Díky našemu špičkovému vybavení jsme schopni Vám zajistit termografickém měření, které nabízí jen minimum firem v republice.

Obrázek
Rychlé odhalení úniku vody

Podmínky pro měření izolace budov

Termografické měření je možné provádět v případě zjišťování tepelných úniků stavby ideálně při teplotním rozdílu vnitřní a venkovní teploty minimálně 15 °C. V praxi to znamená, že venkovní teplota musí být méně než 5 °C, v ideálním případě pod bodem mrazu. Dále měření nesmí probíhat při přímém slunečním záření a cca 3 hodiny po jeho skončení, za silného větru, za deště, mlhy a sněžení.
Při měření fotovoltaických panelů lze naopak měřit při slunečním svitu, protože se tím lépe zobrazí a rozliší poškozen místa panelů s výrazně vyšší teplotou.

Obrázek
Termokamera Workswell Wiris 640 ukáže tepelné úniky ve velkém rozlišení

Termografie umožňuje identifikovat

• netěsnost technologických vedení, vzduchovodů, parovodů, teplovodů, atd.
• pronikání vlhkosti
• nedostatky v izolaci (před a po zateplení)
• ztráty při vytápění či chlazení
• špatně těsnící okna či dveře
• konstrukční vady ve stavebnictví
• hledání škůdců v izolacích (kuny, lasičky, myši a vše se může dostat do střešního pláště)
• kontrola komínových tras (požární bezpečnost, vady izolace, celistvost pláště)
• abnormální vznik tepla ze zařízení nebo technologie
• vadné či opotřebované solární panely
• nadměrně opotřebované nebo porušené elektrické vedení
• přehřívání elektrorozvaděčů nebo elektrospotřebičů
• odhalování skrytých zazdívek a prostor (archeologové, speleologové, badatelé, atd.)

Obrázek