X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Média

Veřejné zakázky

Eliminace parovodu V1–2

Akce je spolufinancovaná Evropskou unií v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


V roce 2018 byla realizována stavba Eliminace parovodu V1–2.
Realizací došlo k nahrazení stávajících parovodů novou teplovodní sítí v bezkanálovém provedení včetně umístění domovních předávacích stanic voda/voda u dotčených objektů.

Stavební etapy:

  1. Etapa SO02 – pokládka trasy v ulici U Nádraží v prostoru stavby nového nádraží
  2. Etapa SO01 – pokládka trasy na pozemcích Autoškoly Pelly a ZZN, protažení potrubí chráničkami pod kolejemi, položení potrubí v parku mezi ulicí 5. května a ulicí Nádražní (Píseckou)
  3. Etapa SO01 – pokládka trasy potrubí v parku mezi ulicí Nádražní (Píseckou) a ulicí U Nádraží (napojení se na potrubí 1 Etapy)
  4. Etapa SO03 – pokládka přípojky pro budovu ČSAD STTRANS
Kontaktní osoby:       Ing. Jan Košťál       tel.: 383 318 162       mob.: 720 372 080
        Evžen Novák       tel.: 383 318 282       mob.: 602 526 857

_______________________________________________________________________________________________________________

Rekonstrukce kotlů K1 a K2

VZ ev.č.60032408, Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím fluidní techniky – výběr zhotovitele a realizace byla ukončena, informace viz: REK12_Informace_311217

ObrázekEliminace parovodu východ (V3)


V roce 2015 byla realizována stavba Eliminace parovodu Východ (V3).

Realizací došlo k nahrazení stávajících parovodů novou teplovodní sítí v bezkanálovém provedení včetně umístění domovních předávacích stanic voda/voda u dotčených objektů.

Kontaktní osoby:       Ing. Jan Košťál       tel.: 383 318 162       mob.: 720 372 080
        Evžen Novák       tel.: 383 318 282       mob.: 602 526 857