Pro média

Veřejné zakázky

Eliminace parovodu V1–2

Akce je spolufinancovaná Evropskou unií v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


Informace o stavbě:
Teplárna Strakonice, a.s. zahájila dne 14. 3. 2018 stavbu Eliminace parovodu V1–2.
Při realizaci této stavby dojde k nahrazení stávajících parovodů novými teplovody v bezkanálovém provedení a u dotčených objektů budou nahrazeny stávající výměníkové stanice pára/voda za nové domovní předávací stanice voda/voda.
Výběr Zhotovitele byl ukončen. Detailní informace jsou uvedeny v elektronickém prostředí Veřejných zakázek www.tenderarena.cz, evidenční číslo (VVZ): Z2017–011570.

Stavební etapy:

  1. Etapa SO02 – pokládka trasy v ulici U Nádraží v prostoru stavby nového nádraží
  2. Etapa SO01 – pokládka trasy na pozemcích Autoškoly Pelly a ZZN, protažení potrubí chráničkami pod kolejemi, položení potrubí v parku mezi ulicí 5. května a ulicí Nádražní (Píseckou)
  3. Etapa SO01 – pokládka trasy potrubí v parku mezi ulicí Nádražní (Píseckou) a ulicí U Nádraží (napojení se na potrubí 1 Etapy)
  4. Etapa SO03 – pokládka přípojky pro budovu ČSAD STTRANS
Kontaktní osoby:       Ing. Jan Košťál       tel.: 383 318 162       mob.: 720 372 080
        Evžen Novák       tel.: 383 318 282       mob.: 602 526 857

_______________________________________________________________________________________________________________

Rekonstrukce kotlů K1 a K2

VZ ev.č.60032408, Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím fluidní techniky – výběr zhotovitele a realizace byla ukončena, informace viz: REK12_Informace_311217

ObrázekEliminace parovodu východ (V3)


V roce 2015 byla realizována stavba Eliminace parovodu Východ (V3).

Realizací došlo k nahrazení stávajících parovodů novou teplovodní sítí v bezkanálovém provedení včetně umístění domovních předávacích stanic voda/voda u dotčených objektů.

Kontaktní osoby:       Ing. Jan Košťál       tel.: 383 318 162       mob.: 720 372 080
        Evžen Novák       tel.: 383 318 282       mob.: 602 526 857