Pro média

Veřejné zakázky

Rekonstrukce kotlů K1 a K2

VZ ev.č.60032408, Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím fluidní techniky – výběr zhotovitele byl ukončen, informace viz: REK12_Informace_310815

ObrázekEliminace parovodu východ (V3)


Aktuální informace:

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje, že dne 18.5.2015 byla zahájena stavba Eliminace parovodu Východ (V3).

Při realizaci této stavby dojde k nahrazení stávajících parovodů novou teplovodní sítí v bezkanálovém provedení včetně umístění domovních předávacích stanic voda/voda u dotčených objektů. Stavba je rozdělena do čtyř etap (viz. přiložené schéma) s následujícími orientačními termíny realizace:

  • Etapa č.1 18.5.2015 – 17.7.2015

  • Etapa č.2 18.5.2015 – 31.7.2015

  • Etapa č.3 25.5.2015 – 30.6.2015

  • Etapa č.4 30.6.2015 – 28.8.2015

Uvedené termíny zahrnují kompletní realizaci, tj. položení teplovodů, teplovodních přípojek a umístění domovních předávacích stanic (DPS) v objektech. Teplovody budou v jednotlivých etapách pokládány po úsecích s předpokládanou dobou realizace 1 – 2 týdny.

Při samotné realizaci stavby je maximální snaha zachovat v co největší míře vzrostlou zeleň, která nebyla vysazena přímo v trase sítě. Po dokončení stavby dojde k terénním a sadovým úpravám v místech výkopů, blízkém okolí a uvedení do původního stavu.

Kontaktní osoby:       Ing. Košťál       tel.: 383 318 162       mob.: 720 372 080
        p. Novák       tel.: 383 318 282       mob.: 602 526 857

Výběr zhotovitele stavby:

Zadávací dokumentace na akci Eliminace parovodu východ (V3) ke stažení ZDE (347 MB)

Kontrolní součet: 1CEEAF4A731A4051EC9A30A5C0898BF1Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (zadávacím podmínkám)

Soupis dotazů a odpovědí č.1–9 ke stažení ZDE

Soupis dotazů a odpovědí č.10–13 ke stažení ZDE

Soupis dotazů a odpovědí č.14–16 ke stažení ZDE

Dodatečná informace č.17 ke stažení ZDE

Soupis dotazů a odpovědí č.18–19 ke stažení ZDEProtokol o otevírání obálek s nabídkami

Protokol o otevírání obálek s nabídkami ke stažení  ZDEPísemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele dle §85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (7.11.2014)  ZDE