X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Výroba tepla a elektřiny

Výroba tepla a elektřiny

Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba tepla, elektrické energie a rozvod tepla v regionu města Strakonice. Společnost vyrábí elektrickou energii v kombinovaném cyklu výroby elektřiny a tepla.

Výše výroby tepelné energie je přímo ovlivněna množstvím prodané elektrické energie a požadavky zákazníků na dodávku tepla pro vytápění, technologické účely a ohřev teplé užitkové vody. Jako v jedné z mála teplárenských soustav jsou výměníkové stanice a parní primární rozvody provozovány bez přerušení dodávek tepelné energie. Tento pro zákazníky příznivý stav je umožněn vhodným zokruhováním rozvodných sítí. Společnost provozuje 34,3 km parovodních rozvodů a 23,8 km teplovodních rozvodů, 36 výměníkových stanic a 137 domovních předávacích stanic. Teplárna zásobuje tepelnou energií 7 000 domácností, řadu průmyslových podniků, organizací a institucí.

Společnost je aktivním účastníkem trhu s elektřinou, kde se etabluje jako středně velký a flexibilní výrobce, realizující svou produkci silové elektřiny v obchodním vztahu s E-ON. Část produkce elektrické energie má charakter vynucené výroby, část je výrobou v kondenzačním cyklu.

Licence
Společnosti jsou energetickým regulačním úřadem uděleny licence k podnikání v těchto energetických odvětvích:
Skupina 31 – výroba tepelné energie
Skupina 32 – rozvod tepelné energie
Skupina 11 – výroba elektřiny