Výroba tepla a elektřiny

Výroba tepla a elektřiny

Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba tepla, elektrické energie a rozvod tepla v regionu města Strakonice. Společnost vyrábí elektrickou energii v kombinovaném cyklu výroby elektřiny a tepla.

Výše výroby tepelné energie je přímo ovlivněna množstvím prodané elektrické energie a požadavky zákazníků na dodávku tepla pro vytápění, technologické účely a ohřev teplé užitkové vody. Jako v jedné z mála teplárenských soustav jsou výměníkové stanice a parní primární rozvody provozovány bez přerušení dodávek tepelné energie. Tento pro zákazníky příznivý stav je umožněn vhodným zokruhováním rozvodných sítí. Společnost provozuje 34,3 km parovodních rozvodů a 23,8 km teplovodních rozvodů, 36 výměníkových stanic a 137 domovních předávacích stanic. Teplárna zásobuje tepelnou energií 7 000 domácností, řadu průmyslových podniků, organizací a institucí.

Společnost je aktivním účastníkem trhu s elektřinou, kde se etabluje jako středně velký a flexibilní výrobce, realizující svou produkci silové elektřiny v obchodním vztahu s E-ON. Část produkce elektrické energie má charakter vynucené výroby, část je výrobou v kondenzačním cyklu.

Licence
Společnosti jsou energetickým regulačním úřadem uděleny licence k podnikání v těchto energetických odvětvích:
Skupina 31 – výroba tepelné energie
Skupina 32 – rozvod tepelné energie
Skupina 11 – výroba elektřiny