Rozvody tepla

Žádost o odstavení DPS

Postup podání žádosti o odstavení domovní předávací stanice z provozu

Pro případ potřeby odstavení domovní předávací stanice ze strany spotřebitele jsme pro Vás připravili formulář „Žádanka o odstavení domovní předávací stanice (DPS)“. Tuto žádanku použijte vždy, budete-li potřebovat zajistit plánované odstavení DPS (například z důvodu rekonstrukce vnitřních rozvodů, montáže radiátorů atd.). Bez vyplněné žádanky podepsané předsedou či pověřeným správcem SVJ nebude ze strany TST, a.s. prováděna žádná manipulace na DPS.

Upozorňujeme, že zásahy do otopné soustavy provedené bez vědomí TST, a.s. jsou díky pravidelnému sledování technologie a měřidel TST, a.s. dohledatelné a případná vzniklá škoda (například voda spotřebovaná pro napuštění stoupaček po osazení nových radiátorů) bude vyfakturována k náhradě.

Vyplněnou a podepsanou žádanku zašlete na podatelnu TST, a.s.

Žádost o odstavení DPS


V případě dotazů či nejasností kontaktujte pověřené pracovníky:

Mob.: 720 372 080, tel: 383 318 162 – Ing. Jan Košťál – technik rozvodů tepla TST, a.s.