X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

O společnosti

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana a zabezpečení zpracovávaných osobních údajů

Společnost Teplárna Strakonice, a.s. (IČ: 608 26 843) považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči klientům. Teplárna Strakonice, a.s. prohlašuje, že přijala taková personální, organizační a technická opatření, aby nedošlo ke zneužití, případně úniku zpracovávaných osobních údajů. Součástí přijatých opatření je i pravidelné provádění kontrol účinnosti a efektivnosti přijatých opatření.

Informace o zpracování osobních údajů získaných od odběratele tepelné energie

Informace o zpracování osobních údajů získaných od zákazníka