Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana a zabezpečení zpracovávaných osobních údajů

Společnost Teplárna Strakonice, a.s. (IČ: 608 26 843) považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči klientům. Teplárna Strakonice, a.s. prohlašuje, že přijala taková personální, organizační a technická opatření, aby nedošlo ke zneužití, případně úniku zpracovávaných osobních údajů. Součástí přijatých opatření je i pravidelné provádění kontrol účinnosti a efektivnosti přijatých opatření.

Informace o zpracování osobních údajů získaných od odběratele tepelné energie

Informace o zpracování osobních údajů získaných od zákazníka