Pro zákazníka

Smlouva o dodávce tepla

Kupní smlouva je dokument, který vydává obchodní oddělení z důvodu zahájení smluvního vztahu s odběratelem tepla. Jeho součástí jsou popisná data dodavatele a odběratele – název, adresa právního subjektu, IČO, DIČ, číslo bankovního spojení a odpovědná osoba právního subjektu. Dále dokument obsahuje interní číslo odběrného místa a jeho název.

Další odstavce Kupní smlouvy řeší Předmět plnění, Měření odběru tepla, Cenu tepla, Fakturaci a placení, Pokuty, Termín plnění, Zvláštní ujednání a Závěrečné ujednání. Kupní smlouvu podepisuje ze strany dodavatele TST a.s. i odběratele statutární zástupce. Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích. Výtisk TST a.s. je uschován na obchodním oddělení.

Vzor kupní smlouvy

Přílohy smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie:

Příloha č.1           Příloha č.2          
 
 

Kupní smlouvy a přílohy pro SVJ:

Vzor kupní smlouvy

Příloha č.1           Příloha č.2