Pro zákazníka

Smlouva o dodávce tepla

Kupní smlouva je dokument, který vydává obchodní oddělení z důvodu zahájení smluvního vztahu s odběratelem tepla. Jeho součástí jsou popisná data dodavatele a odběratele – název, adresa právního subjektu, IČO, DIČ, číslo bankovního spojení a odpovědná osoba právního subjektu. Dále dokument obsahuje interní číslo odběrného místa a jeho název.

Smlouvy s našimi odběrateli jsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákonů:
Energetický zákon 458/2000 Sb., Občanský zákoník 89/2012 Sb., Zákon o hospodaření energií 406/2000 Sb.

Další odstavce Kupní smlouvy řeší Předmět plnění, Měření odběru tepla, Cenu tepla, Fakturaci a placení, Pokuty, Termín plnění, Zvláštní ujednání a Závěrečné ujednání. Kupní smlouvu podepisuje ze strany dodavatele TST a.s. i odběratele statutární zástupce. Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích. Výtisk TST a.s. je uschován na obchodním oddělení.

Kupní smlouva a přílohy na dodávku a odběr tepelné energie:

Vzor kupní smlouvy

Příloha č.1 ( Technické parametry )           Příloha č.2 ( ceník )          
 
 

Kupní smlouva a přílohy na dodávku a odběr tepelné energie pro SVJ:

Vzor kupní smlouvy

Příloha č.1 (Technické parametry )           Příloha č.2 (ceník )