X

Teplárna Strakonice, a.s. oznamuje svým odběratelům, že z důvodu servisních prací na parovodním potrubí dojde dne 2. 8. 2021 (pondělí) od 12:00 hodin k odstávce teplé vody v lokalitě ulic Stavbařů, Bezděkovská a Alf. Šťastného.
Konkrétně č.p.: 156, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 375, 386, 411, 412, 465, 466, 467, 468, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 512, MŠ Stavbařů 213, ZŠ Dukelská.
Předpokládaný termín uvedení do provozu je předběžně stanoven na 3. 8. 2021 do 14:00 hodin.

Pro zákazníka

Smlouva o dodávce tepla

Kupní smlouva je dokument, který vydává obchodní oddělení z důvodu zahájení smluvního vztahu s odběratelem tepla. Jeho součástí jsou popisná data dodavatele a odběratele – název, adresa právního subjektu, IČO, DIČ, číslo bankovního spojení a odpovědná osoba právního subjektu. Dále dokument obsahuje interní číslo odběrného místa a jeho název.

Další odstavce Kupní smlouvy řeší Předmět plnění, Měření odběru tepla, Cenu tepla, Fakturaci a placení, Pokuty, Termín plnění, Zvláštní ujednání a Závěrečné ujednání. Kupní smlouvu podepisuje ze strany dodavatele TST a.s. i odběratele statutární zástupce. Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích. Výtisk TST a.s. je uschován na obchodním oddělení.

Kupní smlouva a přílohy na dodávku a odběr tepelné energie:

Vzor kupní smlouvy

Příloha č.1 ( Technické parametry )           Příloha č.2 ( ceník )          
 
 

Kupní smlouva a přílohy na dodávku a odběr tepelné energie pro SVJ:

Vzor kupní smlouvy

Příloha č.1 (Technické parametry )           Příloha č.2 (ceník )